0722.430.701
contact @ electrice.info.ro
0368 462 061
contact @ electrice.info.ro

Bransamente de tensiune joasa 0,4 – 0,23 KV

Instalatiile electrice de joasa tensiune sunt acele instalatii care functioneaza la tensiuni mai mici de 1KV, respectiv la tensiuni de 0,4KV si 0,23KV, asa numitele tensiuni de linie si respectiv tensiuni de faza.

In functie de modul in care se realizeaza aceste instalatii acestea pot fi de doua categorii: aeriene sau subterane.

Liniile electrice aeriene de joasa tensiune (LEA jt) se realizeaza cu stalpi de beton de tip vibrati centrifugati sau precomprimati, pe care se monteaza accesoriile de sustinere sau de intindere a conductoarelor electrice, si anume console, izolatori si alte elemente.

Conductoarele electrice aeriene de joasa tensiune, de diferite sectiuni, pot fi de doua tipuri, si anume conductoare de tip izolate, si respectiv neizolate.

Liniile electrice subterane de joasa tensiune (LES jt) se realizeaza prin pozarea subterana, in pamant, a cablurilor electrice de joasa tensiune.

Cablurile electrice de joasa tensiune se fabrica in variante cu sau fara armatura metalica.

De asemenea, pot exista situatii in care cablurile electrice de joasa tensiune sunt pozate aparent, pe stelaje metalice, cladiri sau pe alte accesorii.